کرمانشاه- ایرنا- فرماندار شهرستان روانسر گفت: اگر مردم در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مشارکت کنند توسعه پایدار و تعالی جامعه امکان پذیر خواهدبود.

سعدی مصطفی زاده روز دوشنبه در نشست با فعالان اجتماعی و مدنی شهرستان روانسر افزود: زمینه توسعه و پیشرفت این شهرستان فراهم است و دستیابی به این مهم فقط توسط دولت انجام نمی شود بلکه نیازمند حمایت های اجتماعی است.
وی تصریح کرد: دغدغه فعالان مدنی، سیاسی و اجتماعی نیز حل مشکلات مردم است و از این افراد هم انتظار کمک و همفکری داریم و از ایده ها و نظرات آنان بهره خواهیم برد.
فرماندار روانسر ادامه داد: باور ما براین است که باوجود تنگناهای مالی بااستفاده از ظرفیت های موجود می توانیم شاهد پیشرفت و اشتغالزایی باشیم که همراهی و مشارکت مردم در این راستا بسیار مهم و ضروری است.
مصطفی زاده با بیان اینکه دغدغه اصلی ما افزایش سطح رضایتمندی مردم و بهبود وضعیت شغلی و معیشتی آنان است، اظهار داشت: زمانی می توانیم شاهد رفاه مردم و بهبود وضعیت معیشتی آنان باشیم که به فعالیت های اقتصادی توجه ویژه داشته باشیم و فرصت های شغلی جدید فراهم شود.
وی گفت: نقد سازنده از دولت، توسعه و پیشرفت را به دنبال دارد و مطالبه گری از دولت و نقد آن باید در چارچوب حدود اختیارات آن صورت گیرد که آن وقت موظف به پاسخگویی هستیم.
فرماندار روانسر افزود: مهمترین سیاست دولت تدبیر و امید توجه به خواسته ها و مطالبات مردم است و در این شهرستان نیز با همه محدودیت های بودجه ای و چالش هایی که وجود داشته اقدام های بسیار خوبی انجام شده است.
در ادامه این نشست تعدادی از فعالین فرهنگی و مدنی شهرستان روانسر مسائل و مشکلاتی را بیان کردند.
شهرستان روانسر با ۴۷ هزار نفر جمعیت در ۶۰ کیلومتری شمال غربی کرمانشاه قرار دارد.

سرخط اخبار