عضو شورایعالی سیاستگذاری اصلاح طلبان، گفت: با توجه به اینکه دوره زمانی هیات رییسه از نظر تشکیلاتی به پایان رسیده بود، خیلی دور از انتظار نبود که آقای عارف یا آقای موسوی لاری بخواهند جای خود را در دور جدید انتخابات هیات رییسه به افراد دیگری بدهند.
علی صوفی دبیرکل حزب پیشروی اصلاحات و فعال سیاسی اصلاح طلب در گفت وگو با خبرنگار ایلنا درخصوص مطرح شدن استعفای عارف در روزهای اخیر و تکذیب آن در ماه های گذشته علیرغم اینکه گفته می شود این استعفا پیش از استعفای موسوی لاری ارائه شده و همچنین چرایی این استعفا در شرایط کنونی، گفت: اساسنامه شورایعالی سیاستگذاری اصلاح طلبان در دوره سوم، نسبت به دو دوره قبلی تغییرات و اصلاحات اساسی داشته است، یکی از تغییرات مهم این بود که شورا از حالت موقت بودن درآمد و دائمی شد، همچنین دیگر تنها نهادی معطوف به انتخابات نبود بلکه تمام مسائل اجتماعی را در بر می گرفت. همچنین مشکلاتی که با وزارت کشور درخصوص تشکیل شورا و شبهات قانونی که وجود داشت و هر از گاهی گفته می شد که شورا قانونی نیست، برطرف شد.
وی ادامه داد: اما ساختار شورایعالی به این صورت است که هیات رییسه آن یکساله است و به عبارتی موقتی محسوب می شود و دائمی نیست. لذا انجام انتخابات و رقم خوردن یک سری تغییرات در هیات رییسه شورایعالی طبیعی بود. یعنی حتی اگر فعالیت ها به دلیل شرایط کرونا تعطیل نمی شد هم در صورت تداوم تشکیل جلسات شورایعالی، ممکن بود یکی از دستورهای مهم آن بعد از انتخابات اسفند ماه تعیین هیات رییسه جدید باشد.
عضو شورایعالی سیاستگذاری در ادامه اظهار داشت: هیات رییسه شورایعالی سیاستگذاری اصلاح طلبان از ابتدا تاکنون از ریاست و نایب رییس ...

عناوین مهم خبری