فصلنامه نقد علوم انسانی در جدیدترین شماره خود به مساله ﺑﻴﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﺍﻯ ﺑﻮﺩﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﺗﻮﺟﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻯ ﺩﺍﺷﺘﻪ است.

خبرگزاری شبستان ، گروه اندیشه :  شماره ششم فصلنامه «نقد علوم انسانی» به صاحب امتیازی موسسه خانه کتاب و مدیرمسئولی «نیکنام حسینی پور» منتشر شد.
«محمد توحیدفام»، سردبیر این نشریه به مطالعات بین رشته ای به مثابه علوم انسانی دموکراتیک پرداخته است. سپس در دو بخش به نویسندگان به نقد آزاد و نقد شفاهی اشاره کرده اند. تاریخ زنده ترکیه نوشته علی کالیراد، علوم انسانی و دشمنانش نوشته شهاب دلیلی، ایران شناسی در پرتو میان رشتگی نوشته «فاطمه شمسی»، اخلاق در عصر ارتباطات نوشته «فائزه فرهودی»، «ریحانه اغواگر»؛ بازنمایی زن در گفتمان دینی نوشته «فریبا کاظم نیا»، به سوی توسعه دموکراتیک نوشته «ندا گل بهاری»، تاریخ برای همه نوشته «نظام بهرامی کمیل»، دیالکتیکِ گریز و بازگشت نوشته «نفیسه مرادی» و... در بخش نقد آزاد آمده است. در نقد شفاهی نیز تاریخ نگاری غیرایدئولوژیک کردها بررسی شده است.
ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﻯ مختلفی ﺍﺯ ﻋﻠﻢ ﺑﺎ ﻣﺤﻮﺭﻳﺖ ﺯﻧﺪﮔﻰ اجتماعی نوع بشر تحدید می شود و نگاه به آن از منشوری چندضلعی میسر می شود. منشوری که در دهه های اخیر در قامت مطالعات بین رشته ای هویت یافته است. به نظر می رسد برای به دست آوردن شناختی کامل تر و کارآمدتر از ابعات زندگی روزمره ایرانیان امروز، نیازمند گسترش و تعمیق مطالعات بین رشته ای در علوم انسانی هستیم.
چنانچه در سال های اخیر نویسندگان، پژوهشگران و مخاطبان علوم انسانی به این موضوع توجهی دوچندان داشته اند؛ به این دلیل فصلنامه نقد کتاب علوم انسانی در این شماره به این وجه از علوم انسانی توجه داشته و در راستای رسالت خود به بررسی و نقد آثاری پرداخته که به طور خاص به موضوعات بین رشته ای در علوم انسانی ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار