مجمع عمومی سالیانه فدراسیون ورزشهای زورخانه ای و کشتی پهلوانی با حضور معاون وزیر ورزش و جوانان در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد .
عناوین مهم خبری