تصویر یکی از محافظین ترامپ در هنگام سخنرانی اش مقابل کلیسای جان اپیسکوپال را می بینید.
عناوین مهم خبری