سیدجلال ساداتیان-سفیر اسبق ایران در انگلستان

بحث برگزیت از ماجرای سوریه آغاز شد. در واقع شخص آقای اردوغان، رییس جمهور ترکیه، تصور می کرد که می تواند امپراطوری عثمانی را احیا کند. بنابراین به این موضوع توجه کرد که چون موضوع بهار عربی به سوریه کشیده شده است فرصت مغتنمی است که بتواند دولت بشار اسد را سرنگون کند و مانند قبل از جنگ جهانی اول، نفوذ ترکیه را در سوریه تثبیت کند. در این راستا اردوغان در ابتدا از گروه های معارض علیه بشار اشد حمایت کرد. این گروه های معارض در سوریه ابتدا روند ملایمی را در برابر بشار اسد و دولت حاکم در سوریه در پیش گرفتند اما به تدریج متوجه شدند که دولت بشاراسد در برابر این گروه ها مقاومت می کند.
بنابراین روز به روز بر دامنه خشونت ها افزودند و گروه های مسلحی را تجهیز کردند. در ادامه نیز گروه های دیگری هم به منظور مقابل با دولت بشار اسد با این گروه های معارض همراه شدند. به عبارت دیگر گروه هایی مانند جبهه النصره را تقویت کردند اما بعدها نیروهای سازماند هی شده مسلحی را تحت عنوان دفاع از مردم سوریه اما در واقع به منظور سرنگون کردن دولت بشار اسد تشکیل داده و مجهز کردند.
در ابتدای این درگیری ها، بسیاری از مردم سوریه، آواره جنگی شدند به این دلیل که نمی توانستند در این درگیری ها در مناطقی که زندگی می کردند بمانند. از این رو مجبور شدند این مناطق را ترک کنند. ترکیه هم تصمیم گرفت اگر به این مردم آواره پناه دهد اقدام او یک وجهه حقوق بشری به خود خواهد گرفت اما به تدریج که دامنه این درگیری و جنگ گسترده تر شد و ترکیه هم با جمعیت رو به افزایش پناهجویان سوری مواجه شد تصمیم گرفت که مداخله مستقیم انجام دهد و به عبارتی وارد خاک سوریه شد تا قسمتی از مرزهای بخش های ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار