کلینیک درمانی سینا اطهر واقع در شریعتی تهران آتش سوزی و انفجاررخ داد،که ساختمان این درمانگاه آسیب جدی دید. در این حادثه تعدادی مجروح و کشته شدند.
عناوین مهم خبری