اکثر مزون های حجاب در همان پازلی بازی می کنند که ارمغان نگاه سرمایه داری و مدلینگ غرب است.

پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی: امروزه مدلینگ خواسته یا ناخواسته قدم به دنیای دختران محجبه گذاشته است. مزون های محصولات حجاب در دنیای رقابت با مزون های دیگر برای جذب مشتری به دخترانی با چهره های زیبا روی آوردند. این مزون ها برای حفظ مشتریان خود نیاز به خلاقیت ها و حرفه ای تر کردن تبلیغاتشان داشتند، پس همه چیز را، از چهره های بی نقص و آرایش های مشهود و فیلمبرداری های حرفه ای و..، به خدمت گرفتند تا لباسشان را به بهترین نحو به مخاطبان نشان دهند و بسیاری از ما بانوان محجبه نیز با توجه به اینکه لباس های مورد نیازمان را در این مزون ها پیدا می کردیم به جرگه مشتریان آن ها پیوستیم. اما اینجا همه ما چه مشتری و چه تولید کننده در برابر اتفاقی که رخ داده است مسئولیم!
آیا تولیدکننده ها از خود پرسیده اند که چرا در تبلیغ لباسی که به اسم حجاب و برای پوشیدگی ارائه می کنند، ابتدا باید مخاطب را جذب زیبایی ها و اندام مدل کنند، تا جنس، طرح و دوخت لباس؟ و به این فکر کرده اند که تبعات تبلیغاتشان در حوزه دینی، فرهنگی و اجتماعی چیست؟ و ما مشتریان و مخاطبان این مزون ها از خودمان پرسیده ایم که آیا با حمایت از این تولیدکنندگان و سکوت در مقابل استفاده از مدل ها در تبلیغ لباس، در ترویج استفاده ابزاری از دختران دخیل هستیم؟ و آیا صرف اینکه آن ها لباس مورد نظر ما را تولید می کنند باید روش تبلیغ غیراسلامی آن ها را بپذیریم؟
و برای رسیدن به پاسخ سوالاتمان بهتر است ببینیم صنعت مدلینگ در غرب چگونه است و برای اینکه در چهارچوب اسلامی قابل اجرا باشد باید چه ویژگی هایی کسب کند
آنچه در مدلینگ غرب می گذرد:
بدن ابزار درآمدزایی و سودآوری!
صنعت مدلینگ با ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار