ساماندهی نیروی انسانی بانک های ادغامی

لوگوی پول و تجارت پول و تجارت . سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹ - ساعت ۱۸:۳۴
توسط چقازردی صورت گرفت: تشریح اهم اقدامات بانک سپه برای ساماندهی نیروی انسانی بانک های ادغامی حقوق همکاران عزیز بانکهای ادغامی توسط بانک سپه بطور کامل رعایت خواهد شد سیستم حقوق و دستمزد کارکنان بانک سپه و مجموعه های ادغامی از ابتدای ۱۴۰۰ یکسان خواهد شد پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه: مدیر عامل بانک سپه با اشاره به پیچیدگی های فرآیند ادغام پنج بانک وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه، به تشریح اقدامات مهم این بانک در حوزه نیروی انسانی بانکهای فوق پرداخت. • وجود تفاوت در سیستم حقوق و دستمزد کارکنان پنج بانک ادغامی قبل از پیوستن به بانک سپه به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه محمد کاظم چقازردی مدیر عامل بانک سپه با بیان اینکه اولین و مهمترین اقدام مدنظر بانک سپه در خصوص نیروی انسانی بانک های ادغامی ، موضوع ساماندهی و صدور احکام آنان از جمله بحث حقوق دستمزد و مزایای دریافتی بود افزود : به دلیل آنکه پنج بانک مذکور قبل از ادغام در بانک سپه دارای نظام پرداخت حقوق و دستمزد متفاوتی بوده ا ند ، یکسان سازی انها و تطبیق با ضوابط و مقررات ناظر بر بانک دولتی سپه زمان بر و پیچیده خواهد بود. مدیر عامل با..

توسط چقازردی صورت گرفت:
تشریح اهم اقدامات بانک سپه برای ساماندهی نیروی انسانی بانک های ادغامی
حقوق همکاران عزیز بانکهای ادغامی توسط بانک سپه بطور کامل رعایت خواهد شد
سیستم حقوق و دستمزد کارکنان بانک سپه و مجموعه های ادغامی از ابتدای ۱۴۰۰ یکسان خواهد شد
پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه: مدیر عامل بانک سپه با اشاره به پیچیدگی های فرآیند ادغام پنج بانک وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه، به تشریح اقدامات مهم این بانک در حوزه نیروی انسانی بانکهای فوق پرداخت.
• وجود تفاوت در سیستم حقوق و دستمزد کارکنان پنج بانک ادغامی قبل از پیوستن به بانک سپه
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه محمد کاظم چقازردی مدیر عامل بانک سپه با بیان اینکه اولین و مهمترین اقدام مدنظر بانک سپه در خصوص نیروی انسانی بانک های ادغامی ، موضوع ساماندهی و صدور احکام آنان از جمله بحث حقوق دستمزد و مزایای دریافتی بود افزود : به دلیل آنکه پنج بانک مذکور قبل از ادغام در بانک سپه دارای نظام پرداخت حقوق و دستمزد متفاوتی بوده ا ند ، یکسان سازی انها و تطبیق با ضوابط و مقررات ناظر بر بانک دولتی سپه زمان بر و پیچیده خواهد بود.
مدیر عامل بانک سپه با تاکید بر اینکه به دلیل ماهیت خصوصی این بانکها هر یک از این بانکها دارای نظام های خاصی بوده اند و ساماندهی و یکسان سازی نظام های پرداخت حقوق و دستمزد و مزایا و رده بندی شغلی و مدیریتی کارکنان بانکهای مذکور در راس اولویتهای بانک سپه قرار داشته و دارد.
وی افزود: همزمان با برگزاری مجامع ادغام هر یک از بانکها ، اقدامات لازم از سوی بانک سپه صورت گرفت ، در این راستا با توجه به اینکه مجمع ادغام بانکهای قوامین ، انصار و موسسه کوثر طی ...

سرخط اخبار