پس از اعلام محدودیت های تردد و بسته شدن پارک ها به دلیل جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا در شهر تهران، خیابان های خلوت شده پایتخت چهره جدیدی به خود گرفته است.
سرخط اخبار