یکی از پروژه های بزرگ و شاخص حوزه آب جنوب کشور، آبشیرین کن ۱۰۰ هزار مترمکعبی بندرعباس است که بزرگ ترین آبشیرین کن ایران بشمار می رود. این آبشیرین کن که با سرمایه گذاری بخش خصوصی به ثمر رسیده، امروز در قالب ۲۷۰۰ میلیارد تومان پروژه حوزه آب و برق هرمزگان وارد مدار شد.
سرخط اخبار