اگر شما دیر سر کار حاضر شوید، به مشتریان دروغ بگویید و پشت میز کارتان مشغول تماس های تلفنی شخصی باشید، آنها نیز به این باور می رسند که می توان این گونه بود. در نتیجه آنها به کسب رضایت مشتریان، دستیابی به هدف گذاری هایشان یا طی کردن پله های ترقی در کسب وکار کمتر تمایل خواهند داشت.

شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا) - || در پس هر کسب وکار بزرگ، گروه بزرگی از رهبران هستند که روزانه تلاش می کنند برای کارمندان بااستعداد خود انگیزه ایجاد کنند، آنها را ترغیب و از آنها حمایت کنند. اگر کسب وکار شما فاقد رهبران قدرتمند باشد، شما می توانید مطمئن باشید که شرکت تان با ضعف عملکرد فردی، روحیه ضعیف، بدنامی در حوزه صنعت مورد فعالیت و رقم بالای گردش کارمندان یا همان ترک خدمت و جایگزینی آنها (Employee Turnover) دست وپنجه نرم خواهد کرد.
شما جهت کمک به شکوفا شدن نام تجاری خود با گذشت هر سال، باید برای انگیزه بخشی به گروه تان هدف گذاری کرده و به آنان کمک کنید تا اشتیاق و وفاداری خود را نسبت به برند افزایش دهند.
اگر می خواهید رهبرسازمانی با اثرگذاری بیشتر باشید، ۹ راهی را که از طریق آنها می توانید از گروه خود حمایت کنید، بخوانید.
۱- مرتبا در گروه خود حضور پیدا کنید
مرتکب این خطا نشوید که تنها در زمان رویارویی یک گروه یا دپارتمان با بحران با آنها ملاقات کنید. اگر یک گروه را برای عهده داری و انجام یک پروژه به مدت یک یا دو ماه رها کنید و در پایان برای مرور آن پروژه به گروه مراجعه کنید، بازخورد منفی تان یا این عدم توجه شما در طول مدت انجام پروژه می تواند روحیه گروه را خراب کند.
شما باید در عین اینکه از مدیریت ذره بینی و ورود به جزئیات حذر می کنید، به طور منظم با کارمندان خود در ارتباط باشید تا اگر مشکلی دارند آن را شناسایی کنید، کیفیت انجام پروژه ها را بررسی کنید و هرگونه حمایت و راهنمایی که ممکن است آنها برای تحویل پروژه در موعد مقرر یا کسب رضایت مشتری نیاز دارند، را ارائه دهید.
۲- نحوه ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار