در طی چند ماه گذشته، ویروس کرونا اثرات بسیار سنگینی بر تولیدکنندگان چینی اعمال کرده است، و به دلیل نقش مرکزی کمپانی های چینی در زنجیره تولیدات جهانی، این تاثیرات قطعا به دیگر نقاط جهان نیز منتقل خواهند شد. این اختلالات قطعا با شدت بیشتری در صنایع الکترونیک و ماشین سازی رخ خواهد داد، اما دیگر صنایعی مانند داروسازی، آهن سازی و حجم گسترده ای از دیگر موارد مصرفی عموم مانند تولید ماسک و تجهیزات پزشکی نیز با مشکل روبه رو خواهند شد.
اما چگونه به این پیچیدگی در زمینه زنجیره تامین مواد تولید رسیدیم؟ و اینکه مدیران و رهبران پس از گذر این شرایط باید به چه مواردی توجه کنند؟
تجارت جهانی و جهانی سازی
در طول سه دهه گذشته، زنجیره های تولیدی بیش از هر زمان دیگر جهانی شده اند. عامل شکل گیری چنین تغییری، رشد بسیار زیاد تعداد کالا ها و خدماتی بوده که قابل مبادله محسوب می شوند. قابل مبادله بودن یک کالا یا خدمت را می توان با اندازه گیری فاصله محل تولید کالا تا محل مصرف در نظر گرفته شده برای آن محاسبه کرد. مهم ترین عوامل قابل مبادله بودن یک کالا هزینه جابه جایی و میزان آسیب پذیری آن هستند. به همین دلیل، برای کالاهایی که ارزششان نسبت به هزینه ی ارسال از حدی بالاتر است، تولید آن ها در یک محل با هزینه کم و ارسال آن به دیگر نقاط ازلحاظ اقتصادی منطقی به حساب می آید.
کاهش ثابت این نوع هزینه ها در کنار افزایش بهره وری در ارسال کالاها، مشوق بسیاری از کمپانی ها شده تا مدل تولید خود را به برون سپاری جهانی تغییر دهند؛ این روش باعث شده تا هزینه تولید برای زمین، نیروی کار و بسیاری از عوامل دیگر، پایین بیاید.
یکی دیگر از عواملی که باعث رشد زنجیره تولید ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار