شیراز (پانا) - قدس سلیمانی، عنوان موزیک ویدیویی است که دانش آموز اهل فسا با شعری از پدر شاعر خود ساخته است.
قدس یک قبله نمایی است که از کرببلا راه گرفت
دل او، همچو حسین، صد اثر از کینه و خنجر دارد

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری