با ابلاغ بانک مرکزی، بانک ها و موسسات اعتباری براساس ضوابطی که بانک مرکزی طراحی خواهد کرد می توانند واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری و شرکت های تامین سرمایه را خریداری کنند.
به گزارش ایلنا از پژوهشکده و پولی، بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها و موسسات اعتباری اصلاحیه دستورالعمل سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار که ۲۵ آذر ماه امسال به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده بود را ابلاغ کرد.
در اصلاحیه در قالب تبصره ۲ ماده ۲ این دستورالعمل قرار می گیرد. در این تبصره آمده است: «تملک واحدهای سرمایه گذاری یک صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی» و همچنین تملک سهام یک شرکت تأمین سرمایه توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و با رعایت حدود مقرر این دستورالعمل و در چارچوب ضوابط اجرایی این تبصره که توسط هیات عامل بانک مرکزی تعیین می گردد، خواهد بود.»

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار