توئیتر بر روی پیام توئیتری رئیس جمهوری آمریکا، درخصوص تهدید معترضان، برچسب «ترویج خشونت» قرار داد.
به گزارش ایلنا به نقل از وایگاه اینترنتی روزنامه نیویورک تایمز، توئیتر امرروز -جمعه- بر روی پیام توئیتری «دونالد ترامپ»، رئیس جمهوری آمریکا، درخصوص تهدید معترضان، برچسب «ترویج خشونت» قرار داد.
توئیتر با مسدود کردن قابلیت بازنشر بدون ثبت نظر و نمایش خودکار این پیام توئیتری ترامپ، نوشت: «این توئیت قوانین توئیتر در خصوص تمجید از خشونت را نقض کرده است. با این حال، توئیتر این طور تشخیص داد که این توئیت به خاطر منافع جامعه قابل دسترس باقی بماند.»
توئیتر در کنار این برچسب قابلیت ارجاع به توئیت اصلی ترامپ را قرار داد تا مخاطبان در صورت تمایل بتوانند به آن دسترسی پیدا کنند.
ترامپ پیشتر در واکنش به تظاهرات شهر مینیاپلیس در رابطه با کشته شدن وحشیانه یک شهروند سیاه پوست از سوی پلیس، ضمن تهدید معترضان به ارسال گارد ملی به این شهر گفت: «این تبهکارها به یاد و خاطره جورج فلوید بی احترامی می کنند. اجازه نخواهم داد چنین شود. با فرماندار ایالت حرف زده و به او گفتم که ارتش با او همراه است. هر دشواری را تحت کنترل درخواهیم آورد. جواب غارت و چپاول، تیراندازی خواهد بود.»

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری