نورنیوز نوشت: ترور تاسف بار دانشمند خدوم شهید «محسن فخری زاده» و دلایل دست زدن دشمن به این اقدام جنایت کارانه و همچنین اقداماتی که باید در پاسخ گویی به متهمان اصلی در دستور کار قرار بگیرد مهمترین موضوعی است که طی سه روز گذشته فضای سیاسی و رسانه ای کشور را درگیر خود کرده است.

مانند بسیاری از موضوعات مهم دیگر که در بزنگاه تصمیم گیری و تعیین راهبرد، بعضا نگاه های صفر و صدی مطرح می شود، در اظهارنظرها پیرامون این موضوع نیز چنین فضایی شکل گرفته است.
بررسی اظهارنظرهای مقامات رسمی از جمله مصاحبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، برخی نمایندگان مجلس و... پس از ترور شهید محسن فخری زاده، نشان می دهد که مشخصا، دو رویکرد در این خصوص وجود دارد.
رویکرد نزدیک به دولت معتقد است که یکی از اهداف اصلی این اقدام تحریک ایران برای دست زدن به اقدامات مقابله ای سخت می باشد، بنابراین ارائه هرگونه شدت عمل از جنس اقدامات سخت، بازی در زمین دشمن است و امکان بهره گیری کشور از تحولات رخ داده در عرصه بین المللی به ویژه تغییر رییس جمهور آمریکا برای رفع تحریم ها و... را از بین می برد.
در مقابل؛ نگاهی که نمایندگان سرسختی به ویژه در مجلس شورای اسلامی دارد، قائل به پاسخگویی قاطع حتی از نوع عملیات نظامی و پذیرش هزینه های آن است. طرفداران این رویکرد، پاسخ سخت را اقدامی ضروری برای تنبیه دشمن و متوقف ساختن او تلقی می کنند و معتقدند عدم پاسخگویی، موجب تجری معاندین و افزایش انگیزه آنان برای انجام اقدامات بعدی خواهد شد.
بررسی دقیق تر دو نظریه غالب در فضای سیاسی کشور، سوالات بسیار مهمی را پیش روی افکار عمومی قرار می دهد که پاسخ به آنها ضروری است.
منتقدان به نظریه اول این پرسش را مطرح می کنند که در سایه تداوم خویشتن داری، چه تضمینی برای تداوم نیافتن این اقدامات و عدم تعمیم آن به سطوح و مقامات بالاتر و مراکز حساس تر وجود دارد؟ چه، اگر دشمن مطمئن باشد که ما حتی تا زمان تغییر دولت فعلی آمریکا و استقرار دولت جدید در کاخ سفید، قرار است خویشتن ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار