دولت هند به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در این کشور آمد و شد شهروندان را به مدت سه هفته ممنوع اعلام کرد.
سرخط اخبار