بوشهر - این سیزده بدر شاید برای طبیعت متفاوت باشد و با یورش کرونا و قرنطینه خانگی انسان ها طبیعت این شانس را داشته باشد که در این روزها ریه های خود را ریکاوری کند.

خبرگزاری مهر ، گروه استان ها، اسماعیل کشتکار: سیزده فروردین را روز طبیعت نامیده اند تا با این داده زیبای خدادادی با مهربانی رفتار شود و امانتی که در نزد ماست را به خوبی نگهداری و به نسل های بعد هدیه دهیم.
سیزده بدر پایانی بر جشن های سال نو در ایران است و همه سعی و تلاش دارند که این روز را در بیرون از خانه ها و در جنگل، سبزه و طبیعت بکر سپری کنند و نحسی سیزده را در طبیعت به در کنند.
در روز سیزده بدر خانواده ها در طبیعت خوش آب و هوا دور هم جمع می شوند و بازگشت بهار را جشن می گیرند و اگر این طبیعت سالم خدادادی نبود جایی برای تفریح و گذر شادی در این روز وجود نداشت.
در تقویم ایرانی هر روز ماه نام ویژه ای دارد روز نخست هر ماه «اورفرد» و روز ۱۳ هر ماه «تیر روز» نام دارد.
تیر روز در میان ایرانیان باستان ارزشمند بوده است و بعد از دوازده روز جشن و پایکوبی نوروز که ۱۲ ماه از سال را یادآور است روز سیزدهم را پایان جشن های رسمی به حساب می آوردند.
سیزده بدر روز بدرقه نوروز روزی که در تقویم ایرانیان به نام روز طبیعت است و به احترام طبیعت سرزنده این روز تعطیل اعلام شده است.
در سیزده بدر طراوت و سرسبزی به طبیعت بازمی گردد تا سرخوشی و امید را در وجود انسان ها زنده کند.
ایرانیان بر این باورند که در این روز شادی و لبخند باید وجود داشته باشد تا سالی توأم با شادمانی و خوشحالی را برای خود رقم بزنند در این روز سبزه های سفره هفت سین گره خورده به دل طبیعت سپرده می شود یا به رودهای روان هدیه داده می شود که بدی ها و شر را با خود ببرد و معتقد هستند که هر وقت گره سبزه باز شود مشکلی از زندگی حل خواهد شد.
گاهی تبرها ناجوانمردانه بر تنه درختان کوبیدن می ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار