رئیس دفتر رییس جمهور با اشاره به شروع کار مجلس یازدهم در روزهای آینده و ضرورت تعامل و همکاری همه قوای کشور در شر ایط خاص کشور گفت:همانطور که ریاست محترم جمهور بارها گفته اند دولت همواره بر همکاری و تعامل با دیگر قوا و از جنله مجلس اهتمام داشته و در شرایط کنونی کشور این همکاری اهمیتی ویژه خواهد داشت.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمود واعظی با رد برخی گمانه زنی های رسانه ای در خصوص دخالت دولت در انتخاب هیات رئیسه مجلس یازدهم، گفت: دولت انتخاب روسای کمیسیون ها، هیات رئیسه و رئیس مجلس را مسئله داخلی قوه مقننه می داند و از این رو نه در گذشته در این زمینه دخالی داشته و نه در آینده خواهد داشت.
رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه دولت همواره براساس اصل تفکیک قوا فعالیت کرده ، خاطرنشان کرد: همانطوری که به هیچ عنوان دوست نداریم، شاهد دخالت افراد و نهادهای غیرمسئول در حیطه مسائل اجرایی و وظایف دولت باشیم، خودمان هم چنین شانیتی برای دولت قائل نیستیم که در امور داخلی مرتبط با مجلس شورای اسلامی یا قوای دیگر دخالت کنیم.
واعظی افزود: در چارچوب قانون اساسی، مصالح کشور و هم افزایی قائل به همکاری و تعامل حداکثری با مجلس شورای اسلامی برای رفع مشکلات مردم و شتاب بخشی به توسعه کشور هستیم و اینگونه ادعاهای بی اساس و غیرواقعی در خصوص ایفای نقش دولت در معادلات داخلی قوه مقننه را جفا به هر دو قوه می دانیم.
رئیس دفتر رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت به تصمیم نمایندگان در انتخاب روسای کمیسیون ها، هیات رئیسه و رئیس مجلس احترام می گذارد، گفت: حاصل انتخاب نمایندگان محترم هر چه باشد، مثل گذشته در چارچوب قانون با حسن نیت با نهاد قانونگذاری برای حل مسائل کشور و تمشیت امور همکاری خواهیم کرد.
واعظی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص تحریم وزیر کشور و فرمانده نیروی انتظامی از سوی آمریکا گفت: در روزهایی که کارایی تحریم های آمریکا بیش از همیشه زیر سوال رفته و این اعتبار تصمیمات و سیاست های هیات حاکمه این کشور را به ...

عناوین مهم خبری