در پی افزایش قیمت بنزین در روزهای گذشته، اعتراضات و ناآرامی هایی در برخی از استان ها ، شهرهای بزرگ و حاشیه شهرها ایجاد شد که بر اساس گزارش ها و آمار های ارائه شده همین مسأله منجر به آتش زدن و تخریب اموال عمومی گردید و خسارت های سنگینی را به لحاظ اقتصادی و اجتماعی به دنبال داشت. در این میان حجم گسترده تخریب های ایجاد شده در حاشیه برخی از شهرها به حدی است که بسیاری از اماکن عمومی اعم از بانک ها، فروشگاه های زنجیره ای، پاساژها و بیمارستان ها و حتی خانه های مسکونی نیز از آسیب های جدی مصون نماندند.

آفتاب نیوز :
به اعتقاد کارشناسان اتفاقات چند روز اخیر که بخشی از گروه های تهی دست و حاشیه نشین نیز در آن نقش داشتند نشان می دهد که تریبون یا جایگاهی برای شنیدن صدای این گروه برای طرح مطالبات و اعتراضاتشان وجود ندارد و از سوی مسئولان نیز ساز و کار خاصی برای شنیدن صدای آنها طراحی نشده است.
این گروه از جامعه شناسان بر این باورند که استراتژی مسئولان در برابر حاشیه نشینان باید بر این محور باشد که آنها را به رسمیت شناخته و آنها را غیر تلقی نکنند و نسبت به این گروه از افراد جامعه نباید برخورد سلبی و قهر آمیز داشته باشند. البته جامعه شناسان بر این نکته نیز تأکید دارند که بخشی از دلایل این گونه اعتراضات و ناآرامی ها در حاشیه شهر ها و سکونتگاه های غیر رسمی در کنار شهرهای بزرگ به دلیل فقر و بیکاری و توزیع ناعادلانه امکانات شهری و... می باشد که افزایش قیمت بنزین نیز این نگرانی را در خیلی از افرادی که در حاشیه شهرها سکونت دارند ایجاد کرد که معیشت آنها تحت تأثیر قرار گرفته و موجب سقوط بیش از پیش به ورطه فقر و بی نوایی را به همراه خواهد داشت.
به همین دلیل برخی تخریب گران با سوءاستفاده از این نگرانی ها با به آتش کشیدن اموال عمومی و تخریب بانک ها و مغازه ها و... نظم عمومی و آرامش شهر را برهم زدند. در زیر برخی از کارشناسان راهکارهایی برای بیان اعتراضات این قشر و به رسمیت شناختن صدای آنها بیان کردند که می خوانید:
اعتراض های پیرامونی و اهمیت توجه بیشتر به مسائل تهیدستان شهری
حسین ایمانی جاجرمی؛ جامعه شناس
اگر گفته شود که وضعیت بی هنجاری یا آنومیک بر پیرامون تهران و شهرهای بزرگ حاکم است، نباید آن را به عنوان گزافه تلقی کرد. حتی اگر ...

سرخط اخبار