شروع صبح با "قرآن کریم"؛ صفحه 180+صوت

مشرق نیوز پنج شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۶:۱
ترتیل صفحه 180 از سوره انفال(جزء نهم)

مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی کند.
فایل آن را از اینجا دانلود کنید: audio/mp3
ترتیل سوره (انفال)
مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی کند.
فایل آن را از اینجا دانلود کنید: audio/mp3
ترجمه سوره (انفال)