نشست هم اندیشی شهردار، معاون مالی و اقتصادی، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی و تنی چند از مدیران کل شهرداری با موضوع بررسی راهکارهای درآمدی مجموعه شهرداری کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، کریمی معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری کرمانشاه، در خصوص مدیریت درآمد و هزینه های شهرداری کرمانشاه اظهار داشت: در این جلسه با توجه به کاهش درآمدهای شهرداری کرمانشاه به دلیل شیوع بیماری کرونا، راهکارهای مدیریت هزینه ها و درآمدها در مجموعه شهرداری ارائه و در خصوص کاهش نسبی هزینه های اداری علی الخصوص اضافه کار پرسنل بحث و تبادل نظر انجام گرفت.
 وی ادامه داد: در این جلسه مقرر شد میانگین اضافه کار پرسنل شاغل هر حوزه حداکثر ۱۵۵ ساعت از سوی مدیران با در نظر گرفتن کارایی، قابلیت و حضور هرکدام از پرسنل تائید و لحاظ گردد.
وی با اشاره به اهمیت نیروی انسانی به عنوان مهم ترین سرمایه یک سازمان افزود: مدیران هر واحد می توانند تا سقف ۱۷۵ ساعت برای هرکدام از پرسنل منوط به رعایت میانگین ۱۵۵ ساعت هر واحد اضافه کار تائید نمایند.
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی گفت: بنا بر تصمیم گرفته شده مدیر مستقیم هر واحد وظیفه تائید و لحاظ اضافه کاری برای پرسنل را بر عهده دارند، همچنین به غیراز مدیر مستقیم واحدها کسی حق دخل و تصرف در تغییر ساعت اضافه کار را ندارد.
وی در پایان افزود: این تصمیم از پرداخت حقوق اردیبهشت ماه در کلیه واحدهای شهرداری کرمانشاه برای پرسنل رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکت نوینی اجرا خواهد شد.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری