کارهای دشمنان علیه جمهوری اسلامی، نفسهای آخر دشمنی شان است

دریافت خبر : دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۲۲
کارهای دشمنان علیه جمهوری اسلامی، نفسهای آخر دشمنی شان است


[ مشاهده متن کامل کارهای دشمنان علیه جمهوری اسلامی، نفسهای آخر دشمنی شان است دفتر مقام معظم رهبری ]