درخواست آموزش دهندگان 92 به بعد به از آموزش و پرورش در خصوص جذب نشدن این قشر آموزشی:
با سلام خدمت شما
جناب وزیر محترم و همه دست اندرکاران سازمان نهضت سوادآموزی بدانید آن روز که بحث آموزش سواد به بیسوادن بود، همه ما به این راه پاسخ مثبت دادیم و بسیج شدیم تا در این راه با تمام مشکلاتی که داشت سهیم باشیم و با جانمان تلاش کردیم و این همه سال با حق الزحمه های ناچیز و بیمه های ناقص فعالیت خود را همچنان ادامه دادیم چرا که عاشق کشورمان بودیم و هستیم و خواهیم بود. ما حقی که بر گردنمان بود با تمام وجود ادا کردیم و آمار باسوادی کشور را به بالای 98 درصد رساندیم. آن روز می توانستیم بی تفاوت باشیم و بگوییم به ما ربطی ندارد و به مسیر دیگری قدم برداریم اما این کار را نکردیم.
حالا که در این وضعیت کمبود معلم قرار داریم ،آیا اجحاف نیست خیلی راحت به ما بگویید قید استخدام را بزنید. مگر فرق ما آموزش دهندگان 92 به بعد با ماقبل 92 در چیست؟ مگر همه یکی نیستیم؟ چرا می خواهید این نادیده گرفتن حق را به وجود بیارید؟اگر به مقایسه باشد آموزش دهندگان 92 به بعد، از نظر تحصیلات بالاتر هستند، هر چند محل صحبت ما، این مقایسه نیست.
همه ما یکی هستیم. ما این اجحاف را نمی پذیریم و همچنان خواستار رسیدگی هستیم. از تمام متولیان امر و قانونگذار انتظار داریم همانگونه که برای قشر آموزش دهندگان ماقبل 92 تلاش کردند و آنان جذب شدند، از ما آموزش دهندگان مابعد 92 هم حمایت و دفاع نمایند تا همین امسال ما نیز جذب شویم.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار