نظام طبیعت به حکم خداوند خلق شده است

منشأ و خاستگاه طبیعت چیست؟

لوگوی جام جم آنلاین جام جم آنلاین . سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۹ - ساعت ۲۲:۱۰
روزگاری آدمی در کنار یک جنگل انبوه یا در بیشه زاری سبز غرق تفکرات خود گشته و از دیدن آن همه صلابت و سبزینگی لذت می برد صدای پرندگان نوای دلنوازی بود که آرامش را برای او به ارمغان می آورد.آیا امروزه در عصر تکنولوژی و مدرنیته نیز نگاه آدمی به طبیعت همان نگاه سرشار از عاطفه و احساس و تعقل است ؟

به گزارش جام جم آنلاین و به نقل از تبیان؛ در گذشته طبیعت به منزله یک امر مقدس در نظر گرفته می شد. مقدس به این معنا که طبیعت همچون موجودی قابل احترام بود و اهانت به آن تنبیه و مجازات را با خود همراه داشت.
معنای طبیعت
طبیعت در لغت دارای معانی مختلفی است. طبیعت از ماده طبع به معنای نهاد، سرشت، خوی، غریزه، سجیّه، ماده و جهان مادی آمده است. گذشتگان آب، خاک، باد و آتش را طبایع اربعه می نامیدند. طبیعت همه موجودات مادی به علاوه قوانین حاکم بر آنهاست و شامل اجزاء شناور در آسمانی که در بالای سر ما قرار دارد و نیز تمام اجسام پیرامون ما می شود.
طبیعت و جایگاه آن در گذشته
بشر در بهره وری از طبیعت نهایت تعادل را رعایت کرده و بیش از حد نیاز خود از آن برداشت نمی کرد. همین استفاده بهینه از طبیعت بود که آلودگی زیست محیطی را به همراه نداشت تا موجب شود انسان مکان زندگی خود را تغییر داده و به مکان بهتری نقل مکان کند. گاه از طریق فعالیت های آتشفشانی و فعل و انفعالاتی مشابه آن آلودگی هایی صورت می گرفت، در این موقع عکس العمل طبیعی انسان مهاجرت بود و برای آن بین یک ناحیه و ناحیه دیگر رجحان وجود نداشت. آیین های مذهبی به عنوان پایه تفکرات و باورهای انسای نیز در اصول و تعالیم خود توجّهی خاص به طبیعت داشتند برای روشن شدن نگرش آنان راجع به طبیعت به چند مورد از آنها جهت نمونه توجّه می کنیم
شینتوئیسم : این آیین که میان مردم ژاپن مرسوم است بر اهمیّت عرفانی زیبایی در طبیعت بسیار تأکید دارد و نظم و هماهنگی طبیعت را با زیبایی آن، که در همه جا منعکس است یکی می انگارد. یکی دانستن نظام طبیعت با زیبایی و پیوند نزدیک میان شعائر و احکام دینی و پدیده های ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار