پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفته اند، اما حقیقت آن است که زمان، ما را با خود برده است و شهدا مانده اند. "شهید سیدمرتضی آوینی"
سرخط اخبار