قزوین- مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان قزوین گفت: در راستای تأمین رفاه برای عشایر در مرحله اول پرداخت وام به ۲۲۷ خانوار تحت پوشش عشایری در استان قزوین آغاز می شود.

سعید رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر از پرداخت وام به مستمری بگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان قزوین خبر داد و اظهار داشت: هدف از اجرای این طرح توجه به وضعیت رفاهی مستمری بگیران صندوق است.
وی اضافه کرد: مدیران صندوق پیشبرد دو برنامه راهبردی را به صورت همزمان برای بیمه شدگان و مستمری بگیران خود در نظر گرفته اند که ابتدا ایجاد تنوع در سبد خدمات و مزایای بیمه ای و سپس برنامه افزایش تسهیلات رفاهی برای خانواده مستمری بگیران و خدمات گیرندگان صندوق است.
مدیر صندوق بیمه عشایر استان قزوین تصریح کرد: شاید اینگونه تسهیلات بانکی جوابگوی نیاز این قشر شریف نباشد اما باور داریم این وام حتی اگر بتواند گره کوچکی از زندگی مستمری بگیران باز کند گام مثبتی خواهد بود که باید هر سال ادامه پیدا کند و قطع نشود.
وی یادآور شد: در حال حاضر ۱۶۰۰ خانوار در سه بخش بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان قزوین مستمری ماهانه دریافت می کنند که در مرحله اول اجرای طرح ۲۲۷ خانوار مشمول بهر مندی از تسهیلات وام خواهند شد.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار