نیلوفر و کیانا هر دو ۲۹ سال دارند و باهم دوست هستند. نیلوفر کارشناسی گرافیک و کیانا هم کارشناسی حقوق دارد. آنها به دلیل علاقه زیاد به مکانیکی و تعمیر خودرو، کار خود را از شاگردی در یکی از مکانیکی های پایتخت آغاز می کنند و مکانیکی را برای شغل آینده شان انتخاب کرده اند. این دو دختر جوان را می توان اولین دخترانی دانست که به این شغل روی آورده اند و با علاقه زیاد از شغلشان در شبکه های اجتماعی صحبت می کنند و تصاویر خود را به اشتراک می گذارند.
سرخط اخبار