رهبر معظم انقلاب: بشریت هیچ زمانی به اندازه امروز نیازمند منجی نبوده است.
سرخط اخبار