علی اعطا، عضو شورای شهر تهران با اشاره به بازدید صبح امروزش از مجموعه جمعه بازار پاساژ پروانه با بیان این که جمعه بازار پاساژ پروانه بیش از دو دهه است که فعالیت می کند و به عنوان بازار صنایع دستی و عتیقه میان مردم شهرت یافته است و مدتی است شهرداری تهران درگیر تامین پارکینگ ساختمان پلاسکو است و به دلیل آنکه پاساژ پروانه دقیقا روبه روی این پاساژ قرار دارد و در شعاع ۲۵۰ متری پلاسکو است، مورد توجه قرار گرفته تا پارکینگ ساختمان جدید پلاسکو در این محل تامین شود و به همین دلیل قرار است این پاساژ مقاوم سازی و ایمن سازی شود و بالغ بر ۲۰ هزار نفر در روزهای جمعه به جمعه بازار پروانه مراجعه می کنند که این آمار، لزوم توجه به ایمن سازی این پاساژ را بیش از پیش نشان می دهد.اما باید تصمیمی درست در این زمینه گرفته شود تا در این شرایط اقتصادی، ارتزاق هزار خانواری که در این پاساژ مشغول به فعالیت هستند به خطر نیفتد و باید بدانیم که هویت این پاساژ متعلق به شهر است و در هر تصمیم مدیریت شهری در رابطه با این پاساژ باید سه رکن ایمنی ساختمان، اقتصاد کسبه و هویت جمعه بازار را مدنظر قرار داد.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار