طی احکامی از سوی رئیس سازمان هواپیمایی معاون استاندارد پرواز، مشاور ایمنی پرواز، مدیرکل دفتر گواهینامه های پرسنل و مشاور امور گواهینامه ها منصوب شدند.

- اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، با حکم رئیس سازمان هواپیمایی کشوری آرش خدایی به سمت معاون استاندارد پرواز سازمان منصوب شد.
وی جایگزین حسنلو شده که خود با حکم زنگنه امروز به عنوان مشاور ایمنی و استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری منصوب شده است.
همچنین ابراهیم سیه جانی به سمت مدیرکل دفتر گواهینامه های پرسنل و مجید اخلاقی به سمت مشاور در امور گواهینامه های سازمان هواپیمایی کشوری منصوب شدند.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار