طرحی برای هشدار سریع زلزله در تهران و تبریز

خبر آنلاین چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۴۰
به دلیل افزایش خسارات ناشی از زلزله ها و مشکلات موجود در پیش بینی زلزله، تحلیل آماری داده های شتاب نگاری و کاربرد آن ها در سامانه های هشدار سریع، توجه را به خود معطوف داشته است.

یکی از راهکارهای کاهش خسارات و خطر لرزه ای، توسعه و پیشرفت سامانه های هشدار پیش هنگام است. ناحیه آسیب دیده از زلزلههای بزرگ ممکن است تا صدها کیلومتر از رومرکز زلزله گسترش داشته باشد و به دلیل زمان سیر کوتاه تر امواج رادیویی نسبت به امواج لرزهای، امکان مطلع ساختن مناطقی که در معرض خطرند قبل از اینکه تکان شدید زمین اتفاق بیفتد وجود دارد. سامانه هشدار سریع، هشدارهایی در مورد خطر قریب الوقوع رسیدن امواج مخرب ثانویه به ما می دهد.
به طور معمول زمان هشدار سریع بسته به اینکه فاصلة بین منبع لرزه ای و لرزه نگار و سایت مورد نظر چقدر باشد، در فاصله زمانی چندین ثانیه تا چند ده ثانیه است. برای مثال زمان هشدار پیش هنگام مربوط به سامانة هشدار پیش هنگام به کار رفته در شهر مکزیکوسیتی در صورتی که زلزلهای نیرومند در طول زون فرورانش گوررو که در حدود ۳۲۰ کیلومتری شهر مکزیکو قرار گرفته است اتفاق بیفتد، حدود ۷۰ ثانیه است که علت آن فاصله بسیار زیاد بین شهر مکزیکوسیتی و زون فرورانش است.
سامانه های دورسنجی داده زمان واقعی معمولی براساس رادیو، ماهواره و یا ارتباطات تلفنی کار می کنند.
در طی چند دهه گذشته تلاش زیادی و موفقیت آمیزی برای نصب و به کارگیری سامانه های هشدار پیش هنگام زلزله در ژاپن، تایوان، مکزیکو، امریکا، ترکیه و رومانی صورت پذیرفت.
توجه به رخداد لرزه خیزی در تهران و خطر زلزله در شهر تبریز لزوم راه اندازی سامانه هشدار پیش هنگام زلزله را نشان میدهد. بیش از ۵۰ کیلومتر از بخش جنوب شرقی گسل شمال تبریز و بیش از ۶۰ کیلومتر از بخش شمال غربی آن به ترتیب در نتیجه زمین لرزه های ۱۷۲۱ و ۱۷۸۰ گسیخته شد.
در ۱۲۰۰ سال اخیر (در ایران دوره اسلامی) مهمترین ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار