نخستین مرکز آموزش بین المللی مین زدایی بشر دوستانه با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح افتتاح شد.
سرخط اخبار