گوشت و مرغ هایی که به جای معدوم شدن به اسم گوشت چرخ کرده به مردم فروخته می شد را در فیلم مشاهده کنید. شماره های ۱۳۵ و ۱۹۰ آماده دریافت گزارش های مردمی است.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار