جوانان آمریکایی بدون توجه به توصیه ها برای پیشگیری از شیوع کرونا، به خیابان آمده و آغاز بهار را جشن گرفتند. پلیس آمریکا نیز برای متفرق کردن آنان وارد عمل شد که البته ناموفق ماند.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار