ساعت 24 - با توجه به اهمیت راهبرد بلندمدت «ساخت چین، 2025»، به نظر می رسد که در این چرخش ظاهری، نوعی راهبرد صنعتی «غازهای وحشی» مدل ژاپن دهه 1970 نهفته باشد. راهبرد غازهای وحشی بر اساس رویکرد آکاماتسو است که تحولات ساختاری صنعتی بر اساس رابطه تجاری با کشورهای هم جوار را به پیش می برد. در الگوی غازهای وحشی، سه گام زیر برداشته می شود.

- مراحل توسعه یک صنعت در درون کشور: از این بُعد، صنایع ابتدا باید واردکننده باشند و به تدریج واردات آن ها افزایش یابد. با افزایش تولید داخل، باید واردات آن ها کاهش و صادرات آن ها افزایش یابد .
- استراتژی توسعه صنعتی در داخل کشور: این استراتژی باید حرکت از سمت تولید کالاهای مصرفی به سوی تولید کالاهای سرمایه ای باشد .
- فرآیند تحولات در منطقه: در دوره لازم برای جبران عقب ماندگی ها در درون منطقه، صنایع کمتر پیشرفته از کشورهای پیشرفته به کشورهای کمتر توسعه یافته و دیرپیوسته منتقل شود .
بر اساس این راهبرد توسعه صنعتی، چین خود را رهبر گروه پرواز در منطقه غرب، مرکز و شرق آسیا در نظر می گیرد و صنایعی با فنّاوری بالا را تولید می کند (به خصوص صنایع گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات)؛ اما اجازه می دهد تا صنایع کمتر توسعه یافته یا غیرراهبردی در کشورهای هم جوار نیز توسعه و به آن ها انتقال یابد و واردات آن ها را می پذیرد تا صادرات صنایع فناوری برتر خود را به آن ها توسعه دهد؛ بنابراین درک سخنان پینگ نیز از منظر رویکردی مشابه الگوی غازهای وحشی میسر می شود که پس از اجرای برنامه های توسعه و سیاست های مشوق صادرات با ثابت و پایین نگاه داشتن نرخ برابری یوآن، اکنون صنایع هدف چین، به سطح موردنظر از توسعه خود دست یافته و بر اساس الگوی غازهای وحشی، واردات دیگر صنایع به این کشور، مانعی برای توسعه صنعتی آن نخواهد بود. افزون بر این، جریان واردات بیشتر به چین، به معنای تقویت تقاضا برای یوآن چین نیز هست که هژمونی دلار و یورو در سطح جهان را بیشتر به چالش می کشد و زمینه بلندمدت ظهور یوآن به عنوان یک ارز بین المللی مهم در تجارت جهانی را نیز بسترسازی می کند.
دیپلماسی ایرانی

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار