مدیر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: تراز دریاچه ارومیه کاهش یافته و به ۱۲۷۱.۶۷ رسیده است. مدیر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: تراز دریاچه ارومیه کاهش یافته و به ۱۲۷۱.۶۷ رسیده است.

فرهاد سرخوش، با اشاره به آخرین وضعیت دریاچه ارومیه اظهار داشت: هم اکنون تراز دریاچه ۱۲۷۱.۶۷ است که نسبت به مشابه سال گذشته که ۱۲۷۱.۷۷ بود، کاهش یافته است.
وی تصریح کرد: وسعت دریاچه ارومیه نیز سه هزار و ۷۴ کیلومتر مربع بوده در حالی که سال گذشته در همین زمان وسعت آن بیشتر بود و به میزان سه هزار و ۱۴۰ کیلومترمربع وسعت داشت.
مدیر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی با اشاره به اینکه حجم دریاچه ارومیه در سال گذشته در همین موقع چهار میلیارد و ۸۴ میلیون مترمکعب بوده است افزود: این حجم آبی هم اکنون کاهش داشته و به چهار میلیارد و ۵۳ میلیون مترمکعب رسیده است.
پروژه های احیای دریاچه ارومیه امسال به بهره برداری رسیده و با افتتاح مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب ارومیه سالانه ۵۱ میلیون مترمکعب آب به پیکره دریاچه ارومیه سرازیر می شود و از سوی دیگر با بهره برداری از تونل انتقال آب، سالانه ۶۵۰ میلیون مترمکعب آب از این محل نیز آب به دریاچه ارومیه منتقل شده و شاهد احیای آن در سالیان آینده خواهیم شد.

سرخط اخبار