استاندار کرمان از املاک موقوفه حاج سیف الله خُدامی در طاهر آباد، فخرآباد و میمنیه شهرستان بردسیر بازدید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، محمدجواد فدائی استاندار کرمان به منظور ارزیابی وضعیت موقوفات استانداری به شهرستان بردسیر سفر کرد و از املاک موقوفه حاج سیف الله خُدامی در طاهر آباد، فخرآباد و میمنیه که برای نگهداری فرزندان یتیم وقف شده اند، بازدید کرد.
فدائی با بیان اینکه کارهای قانونی مربوط به این املاک باید صورت گیرد و اسناد مربوط به املاک دریافت شوند، گفت: برنامه ای برای بهترین نوع بهره برداری از این املاک و درآمد بیشتری برای موقوفه باید دیده شود که برای نگهداری فرزندان یتیم استفاده شود.
استاندارکرمان خاطرنشان کرد: براساس وقف نامه، ملک مرحوم خُدامی باید برای نگهداری ایتام اختصاص یابد که در حال حاضر اورژانس اجتماعی در آن مستقر است، لذا اورژانس به محل دیگری منتقل می شود و ساختمان در اختیار موقوفه اجرای نیت واقف قرار می گیرد.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار