چند کارآفرین با ساخت میز های چوبی دست ساز و فروش آن ها توانسته اند شغل کار با چوب را احیا کنند.
سرخط اخبار