وزارت خزانه داری آمریکا قصد دارد یکی از ضد ایرانی های تحریم هایی را که دولت «دونالد ترامپ» علیه ایران اعمال کرده بود حفظ کند.

به گزارش، بررسی ها نشان می دهند دولت « جو بایدن »، رئیس جمهور آمریکا قصد دارد یکی از ضد ایرانی ترین سیاست های « دونالد ترامپ »، رئیس جمهور پیشین آمریکا علیه ایران را حفظ کند.
خبرنگار ما آبان ماه سال ۱۳۹۸ در یک خبر اختصاصی گزارش داد وزارت خزانه داری دولت ترامپ با اعمال دستورالعمل هایی علیه ایران موسوم به «تدابیر خاص نوع ۵» تهران را در زمره قلمرو های قضایی موجد نگرانی های خاص از لحاظ پولشویی قرار داده و نهاد ها و سازمان های مالی آمریکا را به اتحاذ تدابیری ویژه در مراودات مالی با طرف های مرتبط با ایران ملزم کرده است.
«ژانت یلن»، گزینه پیشنهادی «جو بایدن» برای تصدی سمت وزیر خزانه داری آمریکا در بخشی از یک سند ۱۱۴ صفحه ای که دو روز پیش منتشر شده ضمن تکرار ادعا ها علیه ایران تصریح کرده که دولت جدید آمریکا این تصمیم را علیه ایران حفظ خواهد کرد.
او به سئوالی مبنی بر اینکه آیا با توصیف «شبکه اجرایی جرائم مالی وزارت خزانه داری» (FinCEN) مبنی بر قرار دادن ایران جزو قلمرو های قضایی موجد نگرانی های پولشویی موافق است یا خیر، پاسخ مثبت داد و گفت: «بله، من معتقدم ایران جزو حوزه های قضایی اصلی موجد نگرانی های پولشویی است.»
یک نماینده مجلس سنا در ادامه با تکرار ادعا های اثبات نشده علیه ایران از خانم یلن پرسیده است: «آیا شما تدابیر خاص معرفی شده توسط وزارت خزانه داری آمریکا ذیل بند ۳۱۱ (قانون میهن پرستی) را تا زمانی که ایران اقدام به تأمین مالی تروریسم می کند و اقدامی در زمینه پاکسازی نظامی مالی اش انجام نمی دهد حفظ خواهید کرد؟»
یلن در پاسخ به این سئوال گفت: «من معتقدم باید محدودیت های شدیدی را که بابت حمایت مخرب این کشور از تروریسم ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار