نماینده تهران در صحن علنی مجلس با اشاره به در دستور کار قرار نگرفتن سوال از رئیس جمهور در مجلس، گفت: اگر دریابیم رئیس جمهور طرح و برنامه ای برای برون رفت از این شرایط ندارد، چه بسا استیضاح وی را در دستور کار قرار دهیم. این ابزار نظارتی را نباید از نمایندگان گرفت.
به گزارش ایلنا، "علی خضریان" در نشست علنی امروز چهارشنبه ۱۴ مردادماه ۹۹ مجلس شورای اسلامی، در تذکری با استناد به ماده ۲۱۰ آیین نامه داخلی مجلس و اصل ۸۸ قانون اساسی اظهار کرد: بر این اساس در صورتی که حداقل یک چهارم نمایندگان بخواهند درباره یک یا چند وظیفه رئیس جمهور سوال کنند، باید سوال یا سوالات خود را به صورت صریح و مختصر تقدیم رئیس مجلس کنند. رئیس مجلس نیز باید موضوع را به کمیسیون های مربوطه ارجاع نماید و هر کمیسیون موظف است حداکثر ظرف یک هفته با حضور نماینده معرفی شده رئیس جمهور به آن کمیسیون و نماینده منتخب سوال کنندگان تشکیل جلسه دهد.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی خطاب به سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی رئیس جلسه علنی گفت: امروز قریب به ۲۰ روز است که ۲۰۰ نماینده مجلس سوالی را به رئیس مجلس تقدیم کرده اند. ما نمی توانیم در جایگاه رئیس مجلس و هیات رئیسه حق نمایندگان را تضییع کنیم، سوال این است؛ ما در اصل تعامل با دولت شکی نداریم، اما این تعامل ابزار نظارتی در اختیار ما گذاشته که اگر آن را کنار بگذاریم، ما نمی توانیم چشم انداز ایران قوی را دنبال کنیم.
وی تصریح کرد: ما می خواهیم رئیس جمهور به مجلس بیاید و ببینیم در شرایطی که مردم مشکلات اقتصادی، کشاورزی و... دارند و همه جا قفل شده، طرح رئیس جمهور برای برون رفت از این شرایط ...

سرخط اخبار