این روزها شاهد مرگ پرندگان یاکریم و قمری در روستای گنجک بخش زرآباد هستیم، هنوز کارشناسان مربوطه در مورد علل این اتفاق اظهار نظری نکرده اند.
سرخط اخبار