وزیر خارجه آمریکا طی بیانیه ای اعلام کرد که مواضع پکن در قبال دریای چین جنوبی کاملا غیرقانونی است.
به گزارش ایلنا، «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد که موضع پکن مبنی بر حق حاکمیت بر بخش عمده ای از دریای چین جنوبی کاملا غیرقانونی است.
در این بیانیه آمده است: «آمریکا حامی اقیانوس هند-آرام آزاد و باز است. امروز سیاست آمریکا را در دریای چین جنوبی که بخشی کلیدی در منطقه است، توسعه می دهیم. به صراحت تاکید می کنیم که ادعاهای حاکمیتی پکن درباره بخش عمده ای از دریای چین جنوبی کاملا غیرقانونی است.»

عناوین مهم خبری