جلسه هم افزایی میان سه قرارگاه جهادی امام رضا(ع)، ستاد مردمی مبارزه با کرونا و جهادگران سلامت حضرت نرجس خاتون(س) برگزار و در این جلسه برای ارائه خدمات در استان تهران میان هیأتی ها تقسیم کار شد.

به گزارش مشرق، هیأت های مذهبی بعد از شیوع ویروس کرونا در کشور و تعطیلی جلسات مذهبی به دنبال ارائه خدمات اجتماعی به مردم و مبارزه با این ویروس منحوس هستند که در این زمینه، قرارگاه هایی در سطح شهر تشکیل شد.
براساس این گزارش، این هیأتی ها در حوزه های ضدعفونی معابر و سطوح عمومی، ارائه بسته های اقلام بهداشتی، تولید ماسک و لباس مخصوص پرستاران و پزشکان و ... وارد عمل شدند اما بعد از گذشت زمانی به این نتیجه رسیدند برای بهبود عملکرد و افزایش کیفیت خدمات نیازمند هم افزایی برای مدیریت منابع و نیروی انسانی هستند.
در این راستا جلسه هم افزایی میان سه قرارگاه جهادی شامل قرارگاه جهادی امام رضا(ع)، قرارگاه ستاد مردمی مبارزه با کرونا و قرارگاه جهادگران سلامت حضرت نرجس خاتون(س) برگزار و در این جلسه مقرر شد، رهبری تمام تولیدات هیأت ها از قبیل ماسک، گان و شیلد پرستاری توسط قرارگاه جهادی امام رضا(ع) انجام شود و تمام امور مربوط به ورود به بیمارستان ها نیز توسط قرارگاه جهادگران سلامت حضرت نرجس خاتون(س) انجام پذیرد.
همچنین ضدعفونی معابر، سطوح عمومی، پمپ بنزین ها و منازل بیماران کرونایی نیز به قرارگاه ستاد مردمی مبارزه با کرونا واگذار شد.
فیلمی از این جلسه هم افزایی رادر ادامه مشاهده کنید:

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار