مانور واکنش سریع اطفای حریق جنگل ها و مراتع منطقه یک اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی به منظور آمادگی و پیشگیری از بحران های احتمالی با حضور ۱۴ شهر استان در منطقه عمومی زوباران قوچان برگزار شد.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری