رئیس مجمع کارگران تهران بیان کرد: برای تعیین دستمزد سال ۹۹ کارگران حدود ۴۰ ساعت جلسه برگزار شد، اما نتیجه حاصل شده از این جلسات نتوانست نظر نمایندگان و تشکل های کارگری را جلب کند.

افزایش حداقل حقوق کارگران یا همان حداقل مزد یکی از مهمترین مباحث اسفند هر سال است که امسال با توجه به شرایط کرونا و وقایع مترتب آن در فروردین ۹۹ به نتیجه رسید و منجر به مصوبه ای تازه در حداقل مزد و دریافتی کارگران کشور شد.
به گزارش برنا، در شرایط کنونی، فشار ناشی از تحریم هاو شیوع ویروس کرونا باعث شده تا بنگاه ها و کسب وکار های مختلف در ایران بیش از پیش در معرض تهدید تعطیلی و کاهش فعالیت ها باشند وهمین موضوع خطری است تا افزایش غیرعلمی دستمزد ها منجر به بیکاری گسترده و از دست رفتن مشاغل دیگری شود.
برخی تحلیلگران با استناد به مصوبه شورای عالی کار، افزایش حداقل دستمزد را نسبت به سال ۹۸ معادل ۲۱ درصد دانسته اند، حال انکه با لحاظ کردن سایر آیتم ها، هزینه های پرسنلی و دستمزد که توسط کارفرمایان پرداخت می شود عملاً بیش از ۴۰ درصد افزایش می یابد و پرداختی به کارگران هم چیزی درحدود ۳۲ تا ۳۴ درصد (بر اساس بعد خانوار) رشد خواهد کرد.
مقایسه افزایش حقوق کارگران در دوسال اخیر و یک نکته
مهمترین بحث در شرایط کنونی، مقایسه اعداد و ارقام تورم کنونی و رقم نهایی است که برای پرداخت به کارگران مصوب شد. بعضی دراین بین معتقدند که رقم افزایشی سال ۹۹ باعث عقب افتادن مزد کارگری از تورم سال ۹۸ شده است و به کوچک شدن جیب کارگران منجر می شود.
حال انکه باید دریافتی کارگران مد نظر باشد و حداقل آن در مقایسه با تورم دو سال اخیر بررسی شود. افزایش حداقل دریافتی دستمزد کارگران درسال ۹۹ در وضعیتی رخ داده که در سال ۱۳۹۸ هم در مقایسه با سال ۱۳۹۷ شاهد رشد ۳۶ درصدی حداقل مزد کارگری و افزایش ۴۳ درصدی حداقل دریافتی را شاهد بودیم که در دهه گذشته رخ نداده بود که ...

سرخط اخبار