آتش سوزی مجتمع تجاری - مازندران

لوگوی باشگاه خبرنگاران باشگاه خبرنگاران . چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹ - ساعت ۲۰:۹
ساختمان تجاری الماس شهر ساری عصر چهار شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹ دچار حریق شد. نیرو های آتش نشانی ساری با چندین دستگاه ماشین و تجهیزات در محل حادثه حاضر شده و آتش را مهار کردند. مجتمع تجاری الماس شهر ساری فعالیت اقتصادی منجر به حضور شهروندان نداشته است. بخشی از این ساختمان سال ۹۴ با حکم قضائی تخریب شده بود که چند سالی وضعیت آن بلاتکلیف بوده است.
سرخط اخبار