شرکت آذویکو به تحویل خودروی جایگزین و پرداخت خسارت به مشتریان محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ، مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات این سازمان گفت: بدنبال اعتراض این سازمان به بیش از ۱۴۰۰ فقره رای بدوی صادره درباره پرونده شرکت آذویکو، خوشبختانه نواقص دادنامه توسط شعبه تجدیدنظر تعزیرات حکومتی برطرف و این شرکت ملزم به تحویل خودروی جایگزین ام جی و پرداخت خسارت مشتریان حداکثر تا پایان بهمن ۹۹ شد.
آقای سید مجتبی سجادی افزود: حسب پیگیری های سازمان حمایت و پس از ابلاغ دادنامه ها، مشخص شد که رای تجدیدنظر در ۴ بند انشاء و به طرفین پرونده ابلاغ شد که مهمترین قسمت دادنامه، الزام شرکت آذویکو به تحویل خودروی جایگزین از میان دو خودروی «لوکسژن suvu۶» و «s۵۰» به انتخاب مشتری است.
وی گفت: شرکت مذکور، ملزم به پرداخت ۱۸ درصد سود مشارکت از زمان واریز وجه تا زمان تحویل خودرو و ۱۲ درصد خسارت تاخیر در تحویل از زمان سررسید قرارداد تا روز تحویل خودرو شده است.
سجادی اضافه کرد: نکته دیگری که در این رای لحاظ شده است، پرداخت مابه التفاوت نرخ تورم بانک مرکزی از زمان سررسید تحویل قرارداد تا روز اجرای حکم بوده و تاکید شده است که این موضوع می بایست تا پایان بهمن ۹۹ محقق شود.
وی گفت: از آنجایی که طبق ماده ۲۳ آیین نامه سازمان تعزیرات، شاکی خصوصی تنها در صورتی می تواند درخواست تجدیدنظر کند که متهم تبرئه شده باشد؛ لذا با توجه به رای بدوی مبنی بر محکومیت شرکت آذویکو، شعبه تجدیدنظر نسبت به اعتراض شاکیان خصوصی قرار رد دادخواست صادر کرد، لیکن بر اساس همان ماده که امکان اعتراض را برای سازمان حمایت محفوظ می دارد، تجدیدنظرخواهی این سازمان مسموع دانسته شد که خوشبختانه منجر به صدور رای ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار