معاون اول رئیس جمهور:عامل تعیین کننده در قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا مردم هستند.
سرخط اخبار